Công ty cổ phần địa ốc du lịch Hoàng gia
Địa chỉ : 30B Nguyễn Thiện Thuật – Nha Trang – Khánh Hòa.
Điện thoại : 058.3525.958 – 222 86 18 / Fax : 058 3 525 958
Website : hoanggiareal.com / Email : hoanggiarealnt@gmail.com