"Với lòng nhiệt huyết và đam mê của người doanh nhân trẻ Công Ty Hoàng Gia luôn xác định chất lượng dịch vụ và sự tiện ích của Khách Hàng là tiêu chí hàng đầu trong các định hướng hoạt động kinh doanh của Chúng Tôi."
Mạng lưới liên kết
 • Hội Doanh Nghiệp Trẻ Việt Nam
 • Hội Doanh Nghiệp Trẻ Khánh Hòa
 • Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam
 • Hội Liên Hiệp Thanh Niên Khánh Hòa
 • Hiệp Hội Du Lịch Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hiệp Hội Du Lịch Khánh Hòa
 • Hiệp Hội Bất Động Sản Thành Phố Hồ Chí Minh (Horea)
 • Hiệp Hội Bất Động Sản Du Lịch Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Việt Nam
 • Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Khánh Hòa
 • Hiệp Hội Các Nhà Thầu Xây Dựng Việt Nam
 • Hiệp Hội Nữ Doanh Nhân
Địa chỉ : 30B Nguyễn Thiện Thuật, Phường Tân lập, Thành phố Nha Trang.
Điện thoại : 058.3525.958 - 222 86 18 / Fax : 058 3 525 958
Website : hoanggiareal.com / Email : hoanggiarealnt@gmail.com